blue header

Eendenkroos

Projectsamenvatting
Eendenkroos is een verzamelnaam voor diverse soorten kleine drijvende waterplanten met een doorsnede tot circa 2 cm. Onder gunstige omstandigheden groeit de
hoeveelheid eendenkroos in snel tempo (tot circa 50% toename per dag). In voedselrijk water ontstaat daarom vaak een gesloten dekken van verschillende eendenkroossoorten, vooral Lemna minor, Lemna gibba en Spirodela polyrhyza. Dit eendenkroos kan tot circa 45 procent eiwit bevatten, dat qua samenstelling overeenkomt met dat van soja en andere in veevoer toegepaste eiwitbronnen. Onderzoek heeft aangetoond dat eendenkroos kan worden gevoerd aan vee (runderen, varkens, schapen), pluimvee en vissen.


Onderzoek van CC Advies leerde verder dat eendenkroos goed groeit op een medium
met vergistte dierlijke mest (digestaat). Dat bevat veel nutriënten en mineralen,
waardoor het mogelijk is om eendenkroos te kweken en te verwerken in veevoer via een
korte nutriënten kringloop. Hierdoor kan het soja als eiwitbron in veevoer (deels)
vervangen.
Dit levert een aantal aantrekkelijke milieu- en duurzaamheidsvoordelen, zoals:
• vermindering van de kap van tropisch regenwoud voor de aanleg van ‘soja-akkers’;
• aanzienlijke vermindering van de emissies van CO2, methaan en lachgas (circa 500
  ton CO2 equivalenten per hectare eendenkroos) en vermindering van de Nederlandse
  import van nutriënten en mineralen;
• verduurzaming van agrarische bedrijfsvoering via de creatie van korte kringloop voor
  nutriënten, mineralen en CO2.


Haalbaarheidsonderzoek
Het bedrijfseconomisch haalbaarheidsonderzoek naar deze toepassing heeft als
belangrijke onderzoeksvragen:
- Wat is de potentiële productie en de voedingswaarde van de verschillende soorten
  eendenkroos gekweekt op een medium waarin digestaat dient als nutriënten- en
  mineralenbron?
- Is eendenkroos veevoedertechnisch en bedrijfseconomisch geschikt als eiwitbron in
  veevoer?
- Is grootschalige teelt van eendenkroos technisch en bedrijfseconomisch haalbaar?


Partners
Groot Zevert Vergisting BV in Beltrum, dochteronderneming van een loonbedrijf, heeft jarenlange ervaring met de commerciële uitbating van een grootschalige biovergistingsinstallatie. Het bedrijf werkt samen met Thecogas uit Lochem, gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van vergistingsinstallaties in combinatie met WKK’s, CC Advies uit Ulft, specialist in het ontwikkelen en optimaliseren van kweekmethoden voor aquatische biomassa en veevoederfabrikant ForFarmers uit Lochem.

Laatste nieuws

18-12-2014
Klaar voor de nieuwe mestverwerkingsplicht
Achterhoekse veehouders moeten in 2015 30% van hun mestoverschot verwerken; dubbel zoveel als in 2014. Wij kunnen dit voor u regelen. Wij verwerken de mest

18-11-2014
De laatste VVO’s. Snel en eenvoudig geregeld
Zorg dat u voor het einde van dit jaar uw mestafzet goed regelt. Wij hebben nog enkele laatste VVO-contracten beschikbaar, dus wees er snel bij. Wij beschikke

30-09-2014
Nieuwe innovatieve slurfkuilmachine
We hebben ons machinepark uitgebreid met een innovatieve slurfkuilmachine. Hiermee kunnen we kuilen in langwerpige slurven van kunststof folie maken. De slurf

Alle nieuws tonen...